მეზობელი სიტყვები
racemule
არსებითი სახელი
/ʹræsɪmju:l/

ბოტ. პატარა მტევანი (ყვავილედის ტიპი) [შდრ. აგრ. raceme].