radiate
ზედსართავი სახელი
/ʹreɪdɪət/

1) სხივური, რადიალურად განლაგებული სხივების ან ნაწილების მქონე; ვარსკვლავისებრი;

2) რადიალური სიმეტრიის მქონე, რადიალურად სიმეტრიული [იხ. აგრ. radial symmetry].