მეზობელი სიტყვები
radiotracer
არსებითი სახელი
/͵reɪdɪəʊʹtreɪsə(r)/

ბიოტექ. რადიომომნიშვნელი, რადიომგეზავი, რადიოაქტიური მომნიშვნელი / მგეზავი (რადიოაქტიური ნივთიერება / იზოტოპი, რომლითაც ხდება ნაერთის და ა.შ. რადიომონიშვნა; აგრ. radioactive tracer).