მეზობელი სიტყვები
r-selected species
არსებითი სახელი
/͵ɑ:sɪ͵lɛktɪdʹspi:ʃi:z/

pl ეკოლ. სწრაფად გამრავლებადი სახეობები (სახეობები, რომლებსაც r-გადარჩევა / სწრაფი გამრავლების სტრატეგია ახასიათებთ; აგრ. r-strategist) [იხ. აგრ. r-selection].