მეზობელი სიტყვები
sabertooth
/ʹseɪbətu:θ/

ამერ. = sabretooth.