მეზობელი სიტყვები
salpingian
ზედსართავი სახელი
/sælʹpɪndʒɪən/

ანატ.

1. ევსტაქის ლულისა / მილისა, ევსტაქის ლულასთან / მილთან დაკავშირებული;

2. ფალოპის ლულისა / მილისა, ფალოპის ლულასთან / მილთან დაკავშირებული [იხ. აგრ. salpinx].