მეზობელი სიტყვები
salpinx
არსებითი სახელი
/ʹsælpɪŋks/

(pl salpinges) ანატ.

1. ევსტაქის ლულა / მილი [იხ. აგრ. Eustachian tube];

2. ფალოპის ლულა / მილი [იხ. აგრ. Fallopian tube აგრ. fallopian tube].