მეზობელი სიტყვები
SAN
/͵ɛseɪʹɛn/

აბრევ. = sinuatrial node.