მეზობელი სიტყვები
sinuatrial node
არსებითი სახელი
/͵saɪnju:͵eɪtrɪəlʹnəʊd/

ჰისტ. წინაგულ-სინუსის კვანძი (ელექტრული იმპულსების წარმომქმნელი ქსოვილი მარჯვენა წინაგულში; აბრევ. SAN).