მეზობელი სიტყვები
saprobiont
არსებითი სახელი
/͵sæprəʊʹbaɪɒnt/

საპრობიონტი, საპრობი [იხ. აგრ. saprobe].