მეზობელი სიტყვები
saprotrophic
ზედსართავი სახელი
/͵sæprə(ʊ)ʹtrɒfɪk/

1) საპროტროფული, მკვდარი ან გახრწნილი ორგანული ნივთიერებებით რომ იკვებება;

2) საპროტროფული, საპროტროფებისთვის დამახასიათებელი [იხ. აგრ. saprotroph].