მეზობელი სიტყვები
sarcolemma
არსებითი სახელი
/͵sɑ:kəʹlɛmə/

(pl აგრ. sarcolemmata) ციტ. სარკოლემა (განივზოლიანი კუნთის ბოჭკოს / უჯრედის გარსი / მემბრანა).