მეზობელი სიტყვები
scapiform
ზედსართავი სახელი
/ʹskeɪpɪfɔ:m/

უპირატ. ბოტ. ყვავილის უფოთლო ღეროს / ყუნწის ფორმისა, ყვავილის უფოთლო ღეროს / ყუნწის მსგავსი [იხ. აგრ. scape].