მეზობელი სიტყვები
scapigerous
ზედსართავი სახელი
/skəʹpɪdʒərəs/

ბოტ. გრძელი, უფოთლო ღეროს/ ყუნწის მქონე (ითქმის ყვავილის ან მცენარის შესახებ) [იხ. აგრ. scape 1]; trees with scapigerous blossoms ხეები გრძელ, უფოთლო ყუნწებზე მსხდომი ყვავილებით; scapigerous plants ყვავილის გრძელი, უფოთლო ღეროების / ყუნწების მქონე მცენარეები.