მეზობელი სიტყვები
stipiform
ზედსართავი სახელი
/ʹstaɪpɪfɔ:m/

ღეროსებრი, ღერაკისებრი და ა.შ. [იხ. აგრ. stipes].