მეზობელი სიტყვები
tachygenesis
არსებითი სახელი
/͵tækɪʹdʒɛnɪsɪs/

(pl tachygeneses) ზოოლ. ტაქიგენეზი (დაჩქარებული განვითარება ერთი ან რამდენიმე ემბრიონული ან ლარვული სტადიის გამოტოვებით).