მეზობელი სიტყვები
tachytelic
ზედსართავი სახელი
/͵tækɪʹtɛlɪk/

ტაქიტელიური, სწრაფად განვითარებადი ან მიმდინარე; tachytelic evolution ევოლ. ტაქიტელიური ევოლუცია [იხ. აგრ. tachytely].