მეზობელი სიტყვები
tagmoses
/tægʹməʊsi:z/

tagmosis-ის pl.