მეზობელი სიტყვები
tagmosis
არსებითი სახელი
/tægʹməʊsɪs/

(pl tagmoses) ევოლ. ტაგმატიზაცია (ტაგმების / სხეულის ფუნქციონალურად სპეციალიზებული ნაწილების წარმოქმნა სეგმენტების შერწყმისა და მოდიფიკაციის შედეგად; უპირატ. ფეხსახსრიანებში) [იხ. აგრ. tagma].