მეზობელი სიტყვები
tarsal claw
არსებითი სახელი
/ʹtɑ:slklɔ:/

ფეხს. ტარსალური ბრჭყალი (ბრჭყალი მწერებისა და ზოგიერთი სხვ. ფეხსახსრიანების თათის ბოლო სეგმენტზე) [იხ. აგრ. tarsus 2].