tarsus
არსებითი სახელი
/ʹtɑ:səs/

(pl tarsi)

1. ანატ., ზოოლ. უკანა ტერფი (კოჭისა და ქუსლის ძვლების ერთობლიობა);

2. ფეხს. თათი, ტარსუსი (მწერების და სხვ. ფეხსახსრიანების ფეხის ბოლო, სასიარულო სეგმენტი);

3. ანატ. ქუთუთოს ხრტილი.