მეზობელი სიტყვები
Tarsiidae
არსებითი სახელი
/ʹtɑ:saɪdi:/

pl მმლ. გრძელტერფასებრნი (გრძელტერფასნაირთა ინფრარიგის პრიმატების ამჟამად არსებული ერთადერთი ოჯახი; Tarsiidae fam.) [იხ. აგრ. Tarsiiformes].