მეზობელი სიტყვები
trabecula
არსებითი სახელი
/trəʹbɛkjʊlə/

(pl trabeculae) ზოოლ., ბოტ. ტიხარი, ძგიდე, ტრაბეკულა (შუაშრე მცენარეულ ან ცხოველურ უჯრედში, ორგანოში ან სტრუქტურაში).