მეზობელი სიტყვები
trabecular
ზედსართავი სახელი
/trəʹbɛkjʊlə(r)/

ზოოლ., ბოტ.

1. ტრაბეკულ˂ებ˃იანი, ტრაბეკულ˂ებ˃ის მქონე;

2. ტრაბეკულარული, ტრაბეკულისა, ტრაბეკულასთან დაკავშირებული [იხ. აგრ. trabecula].