მეზობელი სიტყვები
trophospongia
არსებითი სახელი
/͵trɒfəʹspɒndʒɪə/

ემბრ., ჰისტ. ტროფოსპონგია (ღრუბლოვანი სტრუქტურის მქონე უჯრედთა შრე საშვილოსნოს კედელსა და ტროფობლასტს შორის) [იხ. აგრ. trophoblast].