მეზობელი სიტყვები
trophotaxis
არსებითი სახელი
/͵trɒfəʊʹtæksɪs, ͵trəʊfəʊ-/

(pl trophotaxes) ტროფოტაქსისი (ტაქსისი პოტენციური საკვების მიერ აღძრული გაღიზიანების საპასუხოდ) [იხ. აგრ. taxis].