მეზობელი სიტყვები
turgescence
/tɜ:ʹdʒɛsns/

= turgor.