მეზობელი სიტყვები
turgescent
/tɜ:ʹdʒɛsnt/

= turgid.