მეზობელი სიტყვები
turgidity
/tɜ:ʹdʒɪdətɪ/

= turgor.