მეზობელი სიტყვები
ultracentrifugation
არსებითი სახელი
/͵ʌltrə͵sɛntrɪfjʊʹgeɪʃn/

ბიოტექ. ულტრაცენტრიფუგირება, ულტრაცენტრიფუგური სეპარაცია / დანაწევრება (სეპარაცია / დანაწევრება ულტრაცენტრიფუგის გამოყენებით) [იხ. აგრ. ultracentrifuge].