მეზობელი სიტყვები
umbelliferous
ზედსართავი სახელი
/͵ʌmbəʹlɪfərəs/

1. ბოტ. 1) ქოლგოსანი, ქოლგას რომ წარმოქმნის; ქოლგოსანთა ოჯახს რომ ეკუთვნის; umbelliferous plant ქოლგოსანი მცენარე;

2) ქოლგოსნებისა, ქოლგოსნებთან / ქოლგოსან მცენარეებთან დაკავშირებული;

2. = umbelliform.