მეზობელი სიტყვები
vacuolated
ზედსართავი სახელი
/ʹvækjʊəleɪtɪd/

1. ციტ. ვაკუოლიანი, ვაკუოლის შემცველი;

2. მედ. ვაკუოლიზებული (ითქმის უჯრედის შესახებ) [იხ. აგრ. vacuolation 2].