მეზობელი სიტყვები
vallecula
არსებითი სახელი
/væʹlɛkjʊlə/

(pl valleculae) ღარი, არხი, ღარისებრი / არხისებრი ჩაღრმავება; vallecula of cerebellum ანატ. ნათხემის ღელე.