მეზობელი სიტყვები
vasopressin
არსებითი სახელი
/͵veɪzəʊʹprɛsɪn/

ბიოქ. ვაზოპრესინი (ანტიდიურეზული ჰორმონი; აგრ. arginine vasopressin).