მეზობელი სიტყვები
velamenous
ზედსართავი სახელი
/vɪʹleɪmənəs/

ბოტ. ველამენიანი, ველამენით დაფარული (ითქმის საჰაერო ფესვის შესახებ) [იხ. აგრ. velamen].