მეზობელი სიტყვები
venose
ზედსართავი სახელი
/ʹvi:nəʊs/

1. ბოტ., ენტ. ძარღვებიანი, დაძარღვული (ითქმის ფოთლის ან მწერის ფრთის შესახებ);

2. = venous 1.