მეზობელი სიტყვები
venous
ზედსართავი სახელი
/ʹvi:nəs/

1. 1) ანატ. ვენ˂ებ˃ისა, ვენური, ვენებისაგან შემდგარი; venous system ვენური სისტემა;

2) ფიზიოლ. ვენური (ითქმის სისხლის შესახებ);

2. = venose 1.