მეზობელი სიტყვები
vertebral column
არსებითი სახელი
/͵vɜ:tɪbrəlʹkɒləm/

ანატ. ხერხემალი, ხერხემლის სვეტი (აგრ. backbone, spine, spinal column).