მეზობელი სიტყვები
Vₘₐₓ
არსებითი სახელი
/͵vi:ʹmæks/

ბიოქ. ფერმენტული რეაქციის მაქსიმალური სიჩქარე (რომელიც მიიღწევა სუბსტრატის მაქსიმალური კონცენტრაციისას – მიხაელის-მენტენის განტოლების ერთ-ერთი პარამეტრი) [იხ. აგრ. Michaelis-Menten kinetics].