მეზობელი სიტყვები
weaver
არსებითი სახელი
/ʹwi:və(r)/

ორნ. 1) ფეიქარა (ბეღურისნაირთა რიგის ფრინველი; Ploceus gen.);

2) pl = Ploceidae.