მეზობელი სიტყვები
Weberian apparatus
არსებითი სახელი
/wɪ͵bɪərɪənæpəʹreɪtəs/

ორნ. ვებერისეული / ვებერის აპარატი (ზოგიერთი ძვლოვანი თევზის ორგანო, რომელიც საცურავ ბუშტსა და შიგნითა ყურს აერთებს; აგრ. Weberian ossicles).