მეზობელი სიტყვები
wheel animalcules
/͵wi:lænɪʹmælkjʊlz/