მეზობელი სიტყვები
white adipose tissue
არსებითი სახელი
/͵waɪt͵ædɪpəʊsʹtɪʃu:, -ʹtɪsju:/

ჰისტ. თეთრი ცხიმოვანი ქსოვილი, თეთრი ცხიმი (ზრდასრული ორგანიზმის ძირითადი ცხიმოვანი ქსოვილი; აგრ. white fat; აბრევ. WAT) [შდრ. აგრ. brown adipose tissue].