მეზობელი სიტყვები
winged insects
არსებითი სახელი
/͵wɪŋdʹɪnsɛkts/

pl ენტ. ფრთიანი მწერები [= Pterygota].