მეზობელი სიტყვები
wood ray
არსებითი სახელი
/ʹwʊdreɪ/

ბოტ. მერქნის სხივი (აგრ. xylem ray).