მეზობელი სიტყვები
xylem ray
არსებითი სახელი
/ʹzaɪləmreɪ/

ბოტ. მერქნის სხივი (გულგულის რადიალური სხივი მეორეულ მერქანში; აგრ. wood ray).