მეზობელი სიტყვები
wrasse
არსებითი სახელი
/ræs/

იქთ. 1) ტუჩა (ქორჭილასნაირთა რიგის თევზი);

2) pl = Labridae.