მეზობელი სიტყვები
xenograft
არსებითი სახელი
/ʹzɛnəʊgrɑ:ft/

იმუნ. ქსენოტრანსპლანტატი, ჰეტეროტრანსპლანტატი (სხვა სახეობის ინდივიდისგან გადანერგილი ქსოვილი; აგრ. heterograft) [შდრ. აგრ. allograft, autograft].