მეზობელი სიტყვები
xenoplastic
ზედსართავი სახელი
/͵zɛnəʹplæstɪk/

იმუნ., ჰისტ. ქსენოპლასტიკური, ჰეტეროპლასტიკური, სხვა სახეობის ინდივიდისგან აღებული (ითქმის ტრანსპლანტატის / ქსოვილის შესახებ; აგრ. heteroplastic); xenoplastic transplantation = xenotransplantation.