მეზობელი სიტყვები
xenotransplantation
არსებითი სახელი
/͵zɛnəʊ͵trænsplɑ:nʹteɪʃn, -͵trænz-/

იმუნ., მედ. ქსენოტრანსპლანტაცია, ქსენოპლასტიკური / ჰეტეროპლასტიკური ტრანსპლანტაცია [იხ. აგრ. xenoplastic].